Čiba Sport

foto prezentace
 

Generální partner oddílu JAC Brno

OHL Generální partner oddílu JAC Brno

Hlavní partneři

Logo partnera

Partneři

Logo partnera

Mediální partneři

Logo partnera
Gymnázium HádyIaaf AthleticsEuropean AthleticsMasáže Pokorný

Město Brno

Logo města Brna

Povinná zdravotní prohlídka atletů!

Povinná zdravotní prohlídka atletů a atletů kategorie SpS!

Zde naleznete informace k vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. a ke sěmrnici Českého atletického svazu (dále jen ČAS) ohledně zdravotních prohlídek atletů zařazených do Sportovních středisek (dále jen SpS).

 

Vyhláška vstoupila v platnost 31.12.2013 a ukládá povinnost každému sportovci, který je členem sportovního klubu a systematicky se připravuje v daném sportovním odvětví (stává se výkonnostním sportovcem ), absolvovat jednou ročně zdravotní prohlídku.

ČAS ukládá atletům kategorie SpS (mladší a starší žactvo - v roce 2017 se to týká dětí narozených v letech 2002-2005) absolvovat v rámci základního vyšetření, dle výše zmíněné vyhlášky, i změření klidového EKG. Náš oddíl je zařazen do systému Sportovních středisek ČAS, proto je nutné počítat i s tímto vyšetřením.

 

Zde... naleznete vyhlášku č. 391/2013 Sb. (čtěte od strany 8)

Zde... naleznete vyjádření Českého atletického svazu v vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete vyjádření právníků ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 391/2013 Sb

 

Pro rodiče dětí, kategorie přípravky a mladších (v roce 2017 se týká ročníků 2006 a mladších), které trénují v našem oddílu z výše uvedeného vyplývá, že musí absolvovat vstupní, případně pravidelnou zdravotní prohlídku v rozsahu základního vyšetření dle § 3 bod (2) u svého praktického či dětského lékaře.  Při nálezu anomálií v základním vyšetření je zapotřebí postupovat dle § 4 bod (3) tedy zjištění zakladní antropometrie, klidové EKG, laboratorní a jiná odborná vyšetření.

Pro rodiče dětí, kategorie mladšího a staršío žactva (v roce 2017 se týká ročníků 2002-2005), které trénují v našem oddílu z výše uvedeného vyplývá, že musí absolvovat vstupní, případně pravidelnou zdravotní prohlídku v rozsahu základního vyšetření dle § 3 bod (2) plus vyšetření klidového EKAG u svého praktického či dětského lékaře.  Při nálezu anomálií v základním vyšetření je zapotřebí postupovat dle § 4 bod (3) tedy zjištění zakladní antropometrie, laboratorní a jiná odborná vyšetření. 

V roce 2018 se vyšetření klidového EKG bude týkat dětí narozených v letech 2003-2006!

 

Od všech dětí, které trénují v našem oddíle, budeme vybírat kopii potvrzení o absolvování výše uvedené zdravotní prohlídky každý rok.

 

Zde... naleznete formulář vhodný k potvrzení zdravotní způsobilosti praktickým, dětským, lékařem.

 

Zatím se stává, že některý praktický či dětský lékař nechce toto potvrzení vydat, pak mě napadá jediná možnost a to absolvování sportovního vyšetření u sportovního lékaře za vyšší poplatek - toto vyšetření je však nad rámec povinností daných vyhláškou č. 391/2013 Sb - toto vyšetření se vyžaduje pouze při vstupu do Sportovních center, Vrcholových středisek či zápisu na sportovní střední a vysoké školy.

 

V případě dotazů volejte trenérovi Janu Pokornému na mobil: 603 530 390

 
Vloženo: 14.09. 2015, 10:47


Copyright © Cibasport.cz 2011